Fælles sprog 3

Fælles sprog III


eLæring

Social- og sundhedsfaglig dokumentation med borgeren i centrum

FSIII er en ny fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på social-og sundhedsområdet.


Formålet er at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren.

Det er målsætningen, at Fælles Sprog III er fuldt integreret i alle kommunale EOJ-systemer inden udgangen af 2017.