Misbrug

Misbrug

 

Udarbejdet af Bente Hangaard

Omfang: 3-6 moduler

 

Indhold: Du får mulighed for at arbejde med for skellige former for misbrug. Bliv bedre til at identificere tegn og symptomer på misbrug , samt få viden om forebyggelse af misbrug og behandlingsmuligheder i Danmark.

 

Hertil findes links: