Patientsikkerhed

Patientsikkerhed

 

Udviklet af: underviserne Lone Aagaard og Ann-Mette Christensen.

Omfang: 4-6 moduler

 

Indhold: Dette tema handler på forskellig vis om patientsikkerhed. Du vil blive præsenteret for utilsigtede hændelser, hvordan korrekt kommunikation og handling kan forebygge fejl, hvordan der er forskellige syn på utilsigtede hændelser og hvordan patienterne oplever det.