Personale

Personale ved SOSU Læringslab

"Kontakt os hvis du har brug for hjælp"

Bente Hangaard

 

Koordinator

 

bhj@sosuoj.dk

2516 3805

Michael Pilgaard

 

Bibliotekar

 

mp@sosuoj.dk

4023 1611

SOSU Læringslab udbyder læringsforløb for elever ved SOSU Østjylland Århus.

Læringsforløbene udvikles i et tæt samarbejde med skolens undervisere.

 

Personalet ved SOSU Læringslab yder generel procesvejledning. Elevernes har adgang til faglig vejledning hos en underviser.

 

Elevernes læringsforløb i SOSU Læringslab regi varierer både i form, længde og indhold.

 

Nogle forløb retter sig mod de elever, som har fået tildelt merit for fagene engelsk, dansk og naturfag i henhold til studiebestemmelserne. Her er der tale om en bonus ordning, hvor eleverne på baggrund af deres arbejdsindsats får påhæftet anmærkningen godkendt / ikke-godkendt i deres eksamensbevis.

 

Andre forløb udbydes som valgfag. Det sker som et led i den ordinære holdundervisning, hvor klassens underviser har det primære følgeskab.

 

I sjældnere tilfælde er SOSU Læringslab indtænkt som et element i et kursusdesign.