AFLEVERING OG FREMLÆGGELSE

Aflevering og fremlæggelse


Der er mange forskellige måder at fremlægge og aflevere hvad du har arbejdet med i SOSU Læringslab. Du kan fremlægge og aflevere alene eller sammen med andre, mundtlig eller skriftligt, direkte overfor for en gruppe eller en klasse eller indirekte i form af en video eller lignende produkt. Du kan også kombinere en mundtlig fremlæggelse med brug af medier.


Din personlige mappe i OneNote

Husk at lægge dit afleveringsprodukt - eller et link til dit afleveringsprodukt - ind i den OneNote, som du har fået anvist.


Send også en besked til din faglige vejleder om at materialet er afleveret.


Gode afleveringsprogrammer

Her kan du få kendskab til nogle gode programmer, som du kan bruge som støtte til din fremlæggelse. Programmerne er også velegnede at bruge undervejs i dit arbejde, da det kan fremme din refleksion over emnet.