Børn & Sorg

Børn & Sorg


Udviklet af: Bente Hangaard

Omfang: 4-6 moduler


Læringsmål:

Eleven forberedes til refleksionskompetencer og indfølings kompetencer i forhold til børn i sorg.

Eleven får viden om  hvornår børn kan opleve sorg – og hvilke reaktionsmønstre der kan forekomme, når børn er i sorg.

Eleven får indsigt i pædagogiske  relations-værktøjer i arbejdet med børn i sorg.