Gode dage i institutionen

Gode dage i institutionen


Udarbejdet af: underviser Line Mølholm

Omfang: 2-4 moduler


Indhold:

Du skal arbejde med de seks læreplanstemaer: 

  • Barnets alsidige personlige udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Sociale kompetencer
  • Naturen og naturfænomener
  • Sprog
  • Kulturelle udtryksformer og værdier


børn | læreplaner